Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Förbättringsarbete, metoder och verktyg

Helhetstänkande

Senior alert är ett paket som består av fyra delar: Registrering i kvalitetsregistret, ett preventivt arbetssätt, reflektion över resultat och förbättringsarbete. Senior alert handlar om ett helhetstänkande där alla fyra beståndsdelarna är viktiga.

PGSA

 

Team - en framgångsfaktor i arbetet med Senior alert

Förklaring av två viktiga ord

 • Team = en grupp/ett lag som arbetar tillsammans för att utföra bestämd uppgift.
 • Samverkan = en grupp/sammanslutning av personer för att uppnå gemensamt eftersträvat mål.

(Enligt Svenska Akademiens Ordbok, SAOB.)

 

Hjälpmedel för att förbättra

En kortfattad introduktion till att arbeta systematiskt med förbättringar finns i Senior alerts webbutbildning, som en av tre delar i utbildningen.

 • PGSA-cykeln PGSA (ppt mall, nytt fönster) - ett arbetsblad att fylla i. Spara filen med nytt namn! Används för att testa nya idéer och förslag till förändringar:
  • P = Planera hur ni ska testa en förändring och vad ni ska mäta
  • G = Göra, beskriv själva testperioden, beskriv hur ni gör testet
  • S = Studera hur det gick, vad säger mätresultaten?  Blev det en förbättring jämfört med hur det var från början?
  • A = Agera, bestäm hur ni ska gå vidare; behövs fler försök, fler tester? Behöver ni förändra lite till? Gå ett nytt varv i PGSA-cirkeln?
 • Skattningsskala för team i förbättringsarbete (word, nytt fönster) - blankett med skala att fylla i med datum när skattning görs.
 • Fiskbensdiagram - arbetsblad (ppt, nytt fönster) - att fylla i. Infoga egna textrutor.
  Är ett orsak-verkan diagram, en hjälp att dela upp vad som orsaker det som inte fungerar som det ska, problemet, eller bara det ni vill ändra och förbättra. Förklaring till hur du fyller i diagrammet, se Fiskbensdiagram på Qulturums hemsida.

 

Bra hjälpmedel

Omslag till broschyr om Kvalitetsregister data i förbättringsarbete.Guide – Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete (pdf)

Detta är en guide  som sammanfattar de viktigaste råden till er som vill använda era resultat i Senior alert som ett verktyg för ert kliniska förbättringsarbete med syftet att öka patientnyttan.

Guiden är avsedd att ge vägledning och inspiration genom att presentera samlade erfarenheter från förbättringsarbeten kopplade till kvalitetsregister.

Den riktar sig till kvalitetsregister som vill utveckla sig för att stödja verksamhetsnära förbättringsarbete. Därför passar den bra in i arbetet med Senior alert. Här finns avsnitt om förbättringskunskap, patientsamverkan och hur man kan använda data från registret aktivt i förbättringsarbete och för att åstadkomma patientnytta.

Guiden är framtagen av Registercentrum i samverkan.

Uppdaterad: 2021-05-18
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare