Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

 

FyrfältarenWebbutbildning Senior alert

Lär er mer om vårdprevention, Senior alert och hur ni använder enhetens resultat i förbättringsarbete genom
Senior alerts webbutbildning - en grundutbildning i tre avsnitt.
 

  

   Innehåll

 • Introduktion till Senior alert
  – Lagar och begrepp (Från och med 25 maj gäller Nya Dataskyddsförordningen, GDPR, istället för Personuppgiftslagen. Båda lagarna reglerar samma rättigheter och innebär samma åttaganden. I webbutbildningen nämns Personuppgiftslagen, men samma gäller för GDPR)
  – Värdegrund

 • Vårdprevention
  – Vårdpreventiv process
  – Fallbeskrivning
  – Reflektionsfrågor

 • Förbättringsarbete
  – Hitta nuläge och förbättringspotential
  – Använda resultat för att förbättra
  – Metoder/verktyg för förbättringsarbete
  – Reflektionsfrågor

Webbutbildningen kostar ingenting. Vi rekommenderar att ni går utbildningen som team på er arbetsplats, men möjlighet finns att gå den på egen hand.

Utbildningen går ni igenom på 45 minuter
   plus tid för reflektion.

 

   Kom igång, gör så här

 1. Innan du loggar in, skriv ut "Plan för webbutbildning" med reflektionsfrågor som
  du har stöd av för dina anteckningar.

    >Öppna>
 2. Gå till webbutbildningens inloggningssida

  InloggningssidaUtbildningens startsida där du loggar in.
 3. Registrera dig enkelt på inloggningssidan. Följ instruktionerna. Inga förberedelser behövs.

 

   Så navigerar du i kursen

   Du tar dig framåt på samma sätt genom alla
   sidor/scener. Tryck på pilen i nedre högra hörnet
   för att gå vidare.

   De runda små ringarna i bildens nederkant
   visar hur många scener (bilder) det finns i varje
   av de tre delkurserna.

   Ringarna blir helt ifyllda när du är klar med en
   scen. Då blinkar också pilen i nedre högra
   hörnet.

Alla scener som kräver flera klick för att scenen ska räknas som färdig, visualiseras med grå ”bock” som blir röd efter varje klick.

    Du behöver inte gå hela utbildningen vid ett
    och samma tillfälle. Det går bra att fortsätta
    utbildningen där du senast avslutade.

För att få möjlighet att skriva ut ditt diplom behöver samtliga avsnitt anses vara kompletta. Får du inte upp möjlighet att skriva ut ditt diplom behöver du gå tillbaka in i utbildningen och kontrollera att alla avsnitt är kompletta.

 

  

 

 

   Hjälp och support

   Behöver du teknisk hjälp? – maila vår support:
  

   Målgrupp

   Utbildningen vänder sig till er som
   arbetar i vård och omsorg och till dig 
   som är chef eller student.

   Material och hjälp

  Öppna
  Öppna
   Öppna
  Öppna

   Om diplom: se Vanliga frågor och svar

   Praktiska tips

   Du kan använda dator, surfplatta och
   mobiltelefon. Rekommenderad
   skärmupplösning på dator är minst
   1024 x 768. Om du vill se utbildningen
   på helskärm klicka ctrl + F11.

   OBS: Öppna kursen i Chrome, Firefox
   eller Internet Explorer version 9-11.

 

Hur har andra kommit igång med webbutbildningen?

Se här hur många som har utbildat sig i din kommun eller region
 

Uppdaterad: 2020-11-17
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare