Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

För dig som är ansvarig/chef

Du som ansvarig eller chef kan följa kunskapsutvecklingen hos dina medarbetare/arbetskamrater från före till efter de har gått webbutbildningen.

Lärandemål

För att göra det gäller det att ta fram och sätta upp lämpliga lärandemål för deltagarna. Då kan du se om dom har lyckats uppnå era lärmål.

Med hjälp av lärandemålen kan du sammanställa hela gruppens skattningar av sin kunskap och därmed följa din verksamhets utveckling vad gäller vårdprevention/Senior alert. Du som ansvarig eller chef kan ge återkoppling på gruppens samlade resultat, vilket ger ny kraft och energi till gruppen. medarbetarna.

Skattningen av de egna kunskaperna före och efter ger medarbetarna ett "kvitto" på deras kunskapsutveckling, vilket förhoppningsvis även det ger ny inspiration i hela gruppen.

Så kan du stödja

  • Låt webbutbildningen blir en naturlig och systematisk del i ert vardagsarbete

  • Uppmuntra till att fullfölja HELA utbildningen; den tar bara 45 minuter att gå igenom plus tid för reflektion och gruppdiskussioner

  • Uppmuntra till ta fram en plan för nästa steg och att påbörja systematiskt förbättringsarbete i liten skala

Arbetsblad och mallar för skattningar och lärmål finns på en egen sida!

Där finns att ladda ner/skriva ut:

  • Lärandemål - instruktion för uppsättning och sammanställning
  • Lärandemål - Excelfil för sammanställning av skattningen före och efter
  • Lärandemål - blankett för deltagarens skattning
  • Arbetsblad och mallar för fiskbensdiagram och PGSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Senior alert support

Retur

Åter till webbutbildningens startsida

Uppdaterad: 2018-12-12
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion