Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Patientsäkerhet

Senior alert arbetar med frågor som rör patientsäkerhet tillsammans med Sverige Kommuner och regioner, se SKR:s webbplats:

Logotyo Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer om SKR:s patiensäkerhetsarbete här 

Svenska HALT är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige med syftet att stödja det förebyggande arbetet inom området. Mätningen genomförs som ett samarbete mellan Senior alert och Folkhälsomyndigheten. Läs mer om Svenska HALT på Senior alerts hemsida under Svenska HALT i vänsterspalten.

 

Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Uppdaterad: 2020-01-08
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare