Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Roller och behörigheter 

Varje organisation behöver flera olika funktioner för att administrera Senior alert i sin verksamhet. Gemensamt för de olika rollerna är att följa arbetsgången, följa resultat inom sitt ansvarsområde i registret samt att hålla sig uppdaterad via hemsidan www.senioralert.se.

Regionkoordinator

Regionkoordinator är kontaktperson till Senior alert, Qulturum Region Jönköpings län och varje vårdgivare bör ha minst två regionkoordinatorer, beroende på storlek.

Regionkoordinatorn kan administrera samtliga behörighetsroller i Senior alert.

Uppdrag/ansvarsområden för regionkoordinator

Lokalkoordinator

Det ska finnas minst en lokalkoordinator på varje arbetsplats/enhet. En lokalkoordinator får sin behörighet av regionkoordinator/lokalkoordinator.

Uppdrag/ansvarsområden för lokalkoordinator

 

Användare

Användare kan finnas i obegränsat antal. En användare får sin behörighet av lokalkoordinatorn/regionkoordinatorn.

Uppdrag/ansvarsområde för användare

 

 

Uppdaterad: 2020-01-08
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare