Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Manualer för att använda registret

Att komma igång med Senior alert

Fyll själva i en plan för hur ni ska gå tillväga för att arbeta systematiskt och strukturerat för att förebygga undernäring, trycksår, fall och ohälsa i munnen. Planen beskriver stegen i processen och ställer frågor kring mål, ansvar, avstämningar och andra framgångsfaktorer

Registrera i Senior alert

Administrera användare

Beskrivning av våra resultatrapporter

 

Uppdaterad: 2018-12-12
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion