Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Förebyggande åtgärder och tips

Pdf-filer öppnas i nytt fönster!

Förebygg fall - träna själv eller med hjälp av personal

Tips på träning som kan bidra till att förebygga och minska fall riktade till äldre och används i kampanjen "Fall int" i norra länen i Sverige. Kan användas av personal som stöd för att hjälpa personer att träna eller av personen själv.

Klicka för att läsa eller skriva ut för den äldres  träning hemma.

Häftena har producerats av http://training.profound.eu.com/ (Prevention of Falls Network for Dissemination) och har översatts till svenska av Senior alert.

 

Exempel från andra webbplatser

 

Livsmedelsverket

 • Livsmedelsverket (nytt fönster).
  På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa om och ladda ner "Råd om bra mat för äldre". Informationen är främst till för dig som arbetar med mat och måltider inom äldreomsorgen.

Sveriges Kommuner och Landsting

 • Sveriges Kommuner och Landsting (nytt fönster).
  Här kan du ladda ner eller beställa broschyrer om...

  - Fall och fallskador: Åtgärder för att förebygga
  - Trycksår: Åtgärder för att förebygga
  - Undernäring: Åtgärder för att förebygga

  (Sök på Fall, Trycksår eller Undernäring)
Uppdaterad: 2017-09-08
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion