Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

A69.2 Borreliainfektion

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid infektion orsakad av borrelia burgdorferi med erythema chronicum migrans kan allmäntillståndet vara påverkat under några enstaka dagar.

 • Vid infektion orsakad av borrelia burgdorferi med mononeuritis multiplex orsakad av borrelia, ledbesvär, muskelsmärta eller artrit orsakad av borrelia kan arbetsförmågan vara nedsatt i alla former av arbeten i upp till 3 veckor (i enstaka fall upp till några månader).

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Ser trött och håglös ut
 • Känselbortfall
 • Nedsatt känsel
 • Smärta t ex muskelvärk, huvudvärk
 • Feber
 • Hudrodnad
 • Nedsatt rörlighet i leder
 • Minskad muskeluthållighet och/eller muskelstyrka
 • Beskriver kroppslig svaghet
 • Nedsatt uthållighet och energi
 • Sänkt koncentrationsförmåga
 • Beskriver sömnstörning

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Svårt att behålla fokus
 • Ökat behov av vilopauser vid aktivitet
 • Svårt att ändra kroppställning (t ex ställa sig, sätta sig, böja sig)
 • Svårt att bibehålla kroppställning (t ex sitta, stå) 
 • Svårt att lyfta och bära föremål
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

A69.2 Borreliainfektion, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-17
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion