Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

F33 Recidiverande depression

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En ny bedömning ska ske innan sjukskrivningen förlängs.

 • Vid lindrig recidiverande depression i akut fas kan arbetsförmågan vara nedsatt och sjukskrivning behövas på heltid, alternativt partiell sjukskrivning, upp till 6 månader.
 • Vid medelsvår recidiverande depression, med kvarstående kognitiv funktionsnedsättning, kan sjukskrivning behövas upp till 1 år eller längre, överväg partiell sjukskrivning.
 • Vid svår recidiverande depression kan inte alltid full arbetsförmåga återställas.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Sänkt grundstämning
 • Utslätad ansiktsmimik
 • Ser trött och håglös ut
 • Ångest
 • Entonigt tal
 • Svårt att hålla röd tråd i samtalet
 • Tappar ord
 • Ältande tankar
 • Svårt att samla sina tankar
 • Sänkt koncentrationsförmåga
 • Försämrat minne
 • Har långsamma rörelser och tal
 • Blir snabbt psykiskt trött
 • Beskriver nedsatt initiativförmåga och energibrist
 • Beskriver uppgivenhet, värdelöshet, skuldkänslor, nedstämdhet
 • Beskriver förändrad aptit 
 • Beskriver sömnstörning - sover för lite (svårt att somna och/eller vaknar ofta)
 • Beskriver sömnstörning - sover för mycket 
 • Beskriver ljus- och ljudkänslighet
 • Beskriver återkommande tankar på döden

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Svårt att behålla fokus
 • Svårt att lösa problem och/eller planera
 • Svårt att fatta beslut
 • Svårt att hantera stress och psykologiska krav
 • Svårt att påbörja och/eller göra klart en uppgift
 • Svårt att hantera/utföra mer än en sak i taget
 • Svårt att hantera/utföra sammansatta uppgifter
 • Svårt att hantera förändringar i arbetet/vardagen
 • Svårt att lära nytt och/eller tillämpa kunskap
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)
 • Svårt att t ex läsa en tidning eller följa ett TV-program
 • Svårt med sociala relationer, formella kontakter, aktiviteter och folksamlingar
 

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

F33. Recidiverande depression, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion