Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

F40.0 Agorafobi, F40.1 Social fobi

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 

Beslutsstöd finns för F40.1 Social fobi.

 

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En ny bedömning ska ske innan sjukskrivningen förlängs.

 • Vid lindrig till medelsvår social fobi bör sjukskrivning om möjligt undvikas.
 • Vid medelsvår till svår social fobi kan arbetsförmågan vara tillfälligt nedsatt. Sjukskrivningstiden bör vara kort, upp till 4 veckor, överväg partiell sjukskrivning.
Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Ältande tankar
 • Beskriver ångest och rädsla i vissa situationer 
 • Beskriver panikattacker
 • Beskriver undvikandebeteende
 • Beskriver ökat kontrollbehov
 • Beskriver minskat självförtroende
 • Beskriver fysiska symtom i vissa situationer (t ex hjärtklappning, rodnad, svettningar) 

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Svårt att vistas i vissa situationer, platser, folksamlingar
 • Svårt att tala inför eller observeras av andra
 • Svårt att hantera sociala sammanhang, formella kontakter och delta i aktiviteter
 • Svårt att hantera stress och psykologiska krav
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

F40.1 Social fobi, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Beslutsstöd för agorafobi finns inte.

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion