Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

F41 Andra ångestsyndrom

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd finns för F41.0 Paniksyndrom, F41.1 Generaliserat ångestsyndrom (GAD)   

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En ny bedömning ska ske innan sjukskrivningen förlängs.

 • Vid lindrigt paniksyndrom bör sjukskrivning om möjligt undvikas.
 • Vid lindrigt till medelsvårt generaliserat ångestsyndrom bör sjukskrivning om möjligt undvikas.
 • Vid medelsvårt till svårt generaliserat ångestsyndrom/paniksyndrom kan arbetsförmågan vara tillfälligt nedsatt upp till 4 veckor, partiell sjukskrivning bör övervägas.
 • Vid svårt generaliserat ångestsyndrom/paniksyndrom och agorafobi kan sjukskrivningstiden vara längre än 4 veckor med sjukskrivning, partiell sjukskrivning bör övervägas.
Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Sänkt grundstämning
 • Nedsatt emotionell stabilitet
 • Ångest
 • Ältande tankar
 • Svårt att samla sina tankar
 • Sänkt koncentrationsförmåga 
 • Beskriver panikattacker och rädsla för att få nya
 • Beskriver energibrist 
 • Beskriver ihållande nervositet, oro, stresskänsla
 • Beskriver undvikandebeteende
 • Beskriver ökat kontrollbehov
 • Beskriver sömnstörning
 • Beskriver minskat självförtroende
 • Har fysiska symtom (t ex hjärtklappning, yrsel, mag-tarmbesvär)

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Svårt att behålla fokus
 • Svårt att vistas i vissa situationer, platser, folksamlingar
 • Svårt att tala inför eller observeras av andra
 • Svårt att lösa problem och/eller planera
 • Svårt att fatta beslut
 • Svårt att påbörja och/eller göra klart en uppgift
 • Svårt att hantera/utföra mer än en sak i taget
 • Svårt att hantera/utföra sammansatta uppgifter
 • Svårt att hantera sociala sammanhang, formella kontakter och delta i aktiviteter
 • Svårt att hantera stress och psykologiska krav
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

F41.0 Paniksyndrom, Socialstyrelsen (nytt fönster)

F41.1 Generaliserat ångestsyndrom, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion