Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En ny bedömning ska ske innan sjukskrivningen förlängs.

 • Vid lindrig eller inte fullt utvecklad PTSD och när arbetet innebär ett socialt stöd bör sjukskrivning i sådana fall undvikas.
 • Vid lindrig till medelsvår PTSD kan patienten sjukskrivas partiellt eller på heltid upp till 3 månader.
 • Medelsvår till svår PTSD med psykisk eller somatisk samsjuklighet kräver ofta längre sjukskrivning partiellt eller heltid upp till 1 år.
 • Vid svår PTSD med uttalad samsjuklighet och när samtliga behandlingsinsatser haft utebliven effekt kan arbetsförmågan bli permanent nedsatt.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Flashbacks och/eller mardrömmar om traumat
 • Ångest
 • Sänkt grundstämning
 • Apati, affektiv avflackning
 • Nedsatt emotionell stabilitet (t ex lättirriterad, omotiverade vredsutsbrott)
 • Blir snabbt psykiskt trött
 • Svårt att samla sina tankar
 • Sänkt koncentrationsförmåga 
 • Beskriver nedsatt initiativförmåga
 • Beskriver sömnstörning - sover för lite (svårt att somna och/eller vaknar ofta)
 • Beskriver sömnstörning - sover för mycket

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Svårt att vistas i vissa situationer, platser, folksamlingar
 • Svårt att hantera sociala sammanhang, formella kontakter och delta i aktiviteter
 • Svårt att hantera stress och psykologiska krav 
 • Svårt att behålla fokus
 • Svårt att lösa problem och/eller planera
 • Svårt att fatta beslut
 • Svårt att hantera/utföra mer än en sak i taget 
 • Svårt att hantera/utföra sammansatta uppgifter
 • Svårt att hantera förändringar i arbetet/vardagen

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt..

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion