Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

F45 Somatoforma syndrom

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd saknas.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Ångest
 • Oro och ältande tankar kring symtom
 • Oförklarlig smärta
 • Sänkt koncentrationsförmåga
 • Beskriver energibrist
 • Har oförklarliga fysiska symtom 
 • Feltolkning av kroppssensationer  
 • Pseudoneurologiska bortfallssymtom

Vanlig aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Svårt att behålla fokus
 • Svårt att hantera stress och psykologiska krav
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)
 • Svårt att hantera sociala sammanhang, formella kontakter och delta i aktiviteter 
 • Svårt att ändra kroppställning (t ex ställa sig, sätta sig, böja sig)
 • Svårt att bibehålla kroppställning (t ex sitta, stå)
 • Svårt att gå
 • Svårt att lyfta och bära
   

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt)

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd saknas.

Uppdaterad: 2018-09-17
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion