Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

G56.0 Karpaltunnelsyndrom

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Konservativ behandling

 • Vid lindrigt karpaltunnelsyndrom där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas ingen sjukskrivning.
 • Vid medelsvårt karpaltunnelsyndrom där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till två veckor.
 • Vid svårt karpaltunnelsyndrom där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till fyra veckor.

Efter operation

 • Vid arbete som innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid arbete som innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.
 • Vid arbete som innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 2 månander på heltid.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Nedsatt känsel och domningar i handen
 • Har värk
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i handen
 • Har nedsatt kraft och svaghet i hand/arm
 • Får inte belasta fullt, ex full belastning 6 v postop.
 • Nedsatt fysisk och psykisk energi
 • Har en stabiliserande ortos

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Nedsatt greppförmåga och finmotorik
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa föremål

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

G56.0 Karpaltunnelsyndrom, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-17
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion