Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Hand- och handledsbesvär (G56.2, M18, M65.3, M65.4, M70.0, M72.0 )

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

G56.2 Ulnariskompression, M18 Tumbasartros, M65.3 Trigger finger, M65.4 de Quervains sjukdom (radial handledstenosynovit), M70.0 Kronisk krepiterande synovit i hand och handled (peritendinitis crepitans), M72.0 Dupuytrens kontraktur 

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

 • Triggerfinger och dupuytrens kontraktur sätter normalt inte ned arbetsförmågan, men i arbete med hög belastning i upp till tre veckor.
 • De Quervains sjukdom kan sätta ned arbetsförmågan i upp till 1 månad.
 • Peritendinits crepitans och ulnariskompression är akuta tillstånd som sällan kräver mer än 1 veckas sjukskrivning. Vid arbete som innebär hög belastning kan arbetsförmågan vara helt nedsatt i upp till 3 veckor
 • Tumbasartros sätter normalt inte ner arbetsförmågan, men i arbete med hög belastning upp till tre veckor och efter operation av tumbasartros upp till tre månader.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Har värk
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i handen
 • Nedsatt kraft och svaghet i hand/arm
 • Nedsatt känsel och domningar i handen
 • Har en stabiliserande ortos

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Nedsatt greppförmåga och och finmotorik
 • Har nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa föremål
 • Nedsatt uthållighet och energi

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Vissa hand- och handledsbesvär - M18, G56.2, M65.3, M65.4, M70.0, M72.0, Socialstyrelsen (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion