Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Epikondylit M77

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • De flesta patienter med epikondylalgi är inte i behov av sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • För vissa kan hel- eller deltidssjukskrivning i upp till 4 veckor vara lämpligt. Partiell sjukskrivning med stöd av adekvata hjälpmedel är ofta att föredra.

Socialstyrelsens beslutsstöd vid sjukskrivning finns inte för opererade epikondyliter. Kliniska riktlinjer: sjukskrivning vanligtvis 4-6 veckor. Fri rörlighet, belastningsgrad enligt rekommendation av operatör.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

  • Smärta i skadad kroppsdel
  • Nedsatt rörlighet och stabilitet i skadad kroppsdel
  • Nedsatt kraft och svaghet i hand/arm
  • Belastningsgrad, t ex full belastning 6v postoperativt
  • Nedsatt fysisk och psykisk energi

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

  • Har nedsatt förmåga att använda arm och hand
  • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa ett föremål
  • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

H93.1 Tinnitus, hyperakusi

Vid tinnitus grad 1 är rekommendationen ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka). Patienten kan bedriva normala dagliga aktiviteter men bör undvika ljudliga miljöer och ha hörselskydd till hands. Bedöm ljudmiljön på arbetsplatsen och förbättra akustiken.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 9 i sjukskrivningsintyget.

Funktionsnedsättning, (ruta 4)

Centrala begrepp

b130 Ökad uttröttbarhet (Energi och driftfunktioner)

b134 Störd sömn (Sömnfunktioner)

b230 Nedsatt hörsel (Hörselfunktioner)

b240 Öronsus (Förnimmelser i samband med hörsel och vestibulär funktion)

Kompletterande begrepp

b140 Nedsatt koncentration (Uppmärksamhetsfunktioner)

b152 Ökad Irritabilitet (Emotionella funktioner)

Aktivitetsbegränsning (ruta 5) Centrala begrepp

d160 Begränsad förmåga att fokusera uppmärksamhet

d220 Begränsad uthållighet fysiskt, mentalt

d240 Begränsad tolerans för stress

d310 Begränsad förmåga att ta emot talad kommunikation

Kompletterande begrepp

d710 Begränsad förmåga att upprätthålla grundläggande mellanmänskliga interaktioner

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/tinnitus-hype

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

M77. Epikondylalgi, epikondylit, Socialstyrelsen (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion