Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Epikondylit M77

Informationen om ifyllnadsstöd för läkarintyg vid sjukskrivning är flyttad till

Webbplatsen Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län, försäkringsmedicin

 

H93.1 Tinnitus, hyperakusi

Vid tinnitus grad 1 är rekommendationen ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka). Patienten kan bedriva normala dagliga aktiviteter men bör undvika ljudliga miljöer och ha hörselskydd till hands. Bedöm ljudmiljön på arbetsplatsen och förbättra akustiken.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 9 i sjukskrivningsintyget.

Funktionsnedsättning, (ruta 4)

Centrala begrepp

b130 Ökad uttröttbarhet (Energi och driftfunktioner)

b134 Störd sömn (Sömnfunktioner)

b230 Nedsatt hörsel (Hörselfunktioner)

b240 Öronsus (Förnimmelser i samband med hörsel och vestibulär funktion)

Kompletterande begrepp

b140 Nedsatt koncentration (Uppmärksamhetsfunktioner)

b152 Ökad Irritabilitet (Emotionella funktioner)

Aktivitetsbegränsning (ruta 5) Centrala begrepp

d160 Begränsad förmåga att fokusera uppmärksamhet

d220 Begränsad uthållighet fysiskt, mentalt

d240 Begränsad tolerans för stress

d310 Begränsad förmåga att ta emot talad kommunikation

Kompletterande begrepp

d710 Begränsad förmåga att upprätthålla grundläggande mellanmänskliga interaktioner

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/tinnitus-hype

 

Uppdaterad: 2020-07-10
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion