Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

M50, Cervikal rizopati, cervikalt diskbråck

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Vid fysiskt lätta arbeten utan större belastning på nacke och halsrygg kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 4 veckor.

Vid fysiskt tunga eller belastande arbeten som skapar besvär kan arbetsförmågan vara helt eller delvis nedsatt i upp till 7 veckor eller längre i väntan på åtgärder.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Nedsatt känsel och i arm
 • Smärta i skadad kroppsdel
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt kraft och svaghet i hand/arm
 • Nedsatt fysisk och psykisk energi
 • Beskriver sömnstörning, trötthet
 • Nedsatt balans

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Nedsatt förmåga att använda arm och hand
 • Nedsatt greppförmåga och finmotorik
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål och använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa föremål
 • Nedsatt förmåga att bibehålla kroppsställning, sitta, stå, stå framåtböjd
 • Svårigheter att hantera stress och psykologiska krav
 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt..

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

M50. Cervikal rizopati, cervikalt diskbråck, Socialstyrelsen (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion