Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

M79, R52 Långvarig smärta i rörelseorgansen inkl. fibromyalgi

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid långvarig smärta i rörelseorganen inklusive fibromyalgi med långvarig smärta rekommenderas sjukskrivning på heltid i några månader, upp till ett år.

 • Vid långvarig smärta i rörelseorganen inklusive fibromyalgi med långvarig smärta och utförd åtgärd smärtrehabilitering: smärtrehabilitering och successiv arbetsrehabilitering kan ta totalt mellan ett och två år.

Sjukskrivning bör alltid vara kopplad till aktiva åtgärder i form av funktionsutredning, funktionshöjande åtgärder, regelbundna arbetsplatsbesök, arbetsanpassning, arbetsträning och utbildning. De patienter med svårast smärta bör bedömas och behandlas i specialiserad multiprofessionell smärtvård.

Trots kvarstående besvär kan en betydande del av patienterna efter hand återgå i lämpligt arbete på hel- eller deltid.

Vissa patienter tenderar att återkommande överanstränga sig under episoder med mindre smärta och får i efterförloppet episoder med svår smärta och uttalad oförmåga. Smärtlindring eller fullt återvunnen funktion kan inte alltid påräknas, men väl en aktivitetsnivå som kan möjliggöra lämpligt arbete.

Passiv sjukskrivning och ogenomtänkta förnyade utredningar är skadliga. Samtidigt kan ett otillräckligt förberett plötsligt avbrytande av sjukskrivning och påtvingade arbetsuppgifter som individen inte anser sig ha kapacitet att klara medföra ökade symtom och funktionsnedsättningar och försvåra fortsatta insatser.

 

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Smärta i muskler och muskelfästen
 • Nedsatt uthållighet och energi
 • Minskad muskeluthållighet och/eller muskelstyrka
 • Nedsatt koordination
 • Minskad tanke- och koncentrationsförmåga
 • Nedsatt emotionell stabilitet
 • Beskriver sömnstörning - sover för lite (svårt att somna och/eller vaknar ofta)
 • Beskriver sömnstörning - sover för mycket 

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Ökat behov av vilopauser vid aktivitet
 • Svårt att hantera stress och psykologiska krav
 • Svårt att lösa problem och/eller planera
 • Svårt att ändra kroppställning (t ex ställa sig, sätta sig, böja sig)
 • Svårt att bibehålla en kroppställning (t ex sitta, stå)
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål 
 • Nedsatt förmåga att arbeta med armar ovan axelhöjd eller utifrån kroppen
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra och knuffa ett föremål
 • Nedsatt greppförmåga och finmotorik
 • Nedsatt förmåga att gå

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

M79, R52. Långvarig smärta i rörelseorganen inkl. fibromyalgi, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-17
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion