Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Graviditetshypertoni, Preeklampsi som tillstöter till kronisk hypertoni, Preeklampsi (O13.9, O11.9, O14)

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Försäkringsmedicinskt beslutstöd saknas.

 • Hypertoni kan utvecklas under graviditet. Tillståndet drabbar 2-3 procent av alla gravida. Debuterar ofta under halva delen av graviditeten, men hos en del kvinnor kan hypertoni komma tidigare.
 • Kronisk hypertoni innebär ökade risker under graviditet för preeklampsi, prematuritet, tillväxthämning och ablatio. Kvinnan kan få symptom som huvudvärk, flimmer för ögonen och svullnad.
 • Reducerad fysisk aktivitet kan vara av värde i vissa fall vid instabilt blodtryck/och eller preeklampsi. För att förlänga graviditeten så länge som möjligt och förhindra försämring, är det viktigt med vila och regelbundna kontroller. Sjukskrivning på del- eller heltid kan förbättra tillståndet.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Förhöjt blodtryck
 • Ödem
 • Känner sig trött och orkeslös
 • Beskriver huvudvärk
 • Beskriver synbesvär t ex flimmer, dimsyn  
 • Illamående
 • Beskriver oro

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Nedsatt förmåga till fysisk aktivitet
 • Behov av vila för att undvika förtidsbörd 
 • Begränsad tolerans för stress och psykiska krav 
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)
 • Nedsatt förmåga att bistå andra (t ex egna barn)

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutstöd saknas

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion