Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Blödning i graviditet (O20.9, O44.1, O46.8)

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Försäkringsmedicinskt beslutstöd saknas.

Blödning under andra och tredje trimestern förekommer hos cirka 5 % av gravida kvinnor. Placenta previa kan orsaka en tyst blödning utan smärta som kan komma spontant eller vid ansträngning eller mekanisk påverkan av cervix. Blödning orsakar ofta mycket oro för patienterna. En kortare sjukskrivning är norm vid enstaka blödning utan klar orsak. Vid en placenta previa med upprepade blödningar kan en längre heltidssjukskrivning vara aktuell.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

  • Blödning
  • Beskriver oro

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

  • Nedsatt förmåga till fysisk aktivitet
  • Begränsad tolerans för stress och psykiska krav  
  • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)
  • Nedsatt förmåga att bistå andra t.ex. egna barn
 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutstöd saknas

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion