Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Graviditetsillamående, graviditetskräkningar (O21.0, O21.1, O21.2, O21.8, O21.9)

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid lindrigt graviditetsillamående är arbetsförmågan vanligen inte nedsatt.
 • Vid medelsvårt graviditetsillamående före graviditetsvecka 20 och vid måttligt till tung fysisk eller psykisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 12 veckor. Överväg partiell sjukskrivning.
 • Vid svårt graviditetsillamående med upprepade kräkningar även efter graviditetsvecka 20 kan arbetsförmågan vara helt nedsatt. Behovet av sjukskrivning är symtomberoende.
 • Vid svårt graviditetsillamående med upprepade kräkningar och påverkan på ämnesomsättningen (ketonuri = 3+) kan arbetsförmågan vara helt nedsatt. Längden på sjukskrivningen är symtomberoende.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Kräkningar
 • Illamående
 • Nedsatt fysisk och psykisk energi 
 • Viktminskning
 • Sänkt koncentrationsförmåga

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Nedsatt förmåga till fysisk aktivitet
 • Begränsad tolerans för stress och psykiska krav 
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)
 • Nedsatt förmåga att bistå andra (t ex egna barn)
 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Graviditetsillamående, graviditetskräkningar, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-17
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion