Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

O26.7 Graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys)

Flertalet gravida med bäckensmärtor och framför allt med ryggsmärtor förutsätts ha en mer eller mindre bibehållen arbetsförmåga.

Sjukskrivning kan vara motiverad vid uttalade eller svåra bäckensmärtor, i synnerhet om de förvärras av arbetet och om behandlingen inte resulterat i en påtaglig förbättring av smärtan och därmed arbetsförmågan. Halv sjukskrivning är normen – dock rekommenderas hel sjukskrivning om belastningssmärtorna är så uttalade att den gravida måste använda kryckor eller rullstol. Gör en ny bedömning efter 4 till 6 veckors behandling för att undersöka behandlingseffekten och det fortsatta behovet av sjukskrivning.

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid lindriga besvär vid förflyttning och lätt arbetsbelastning är arbetsförmågan vanligen inte nedsatt.
 • Vid medelsvåra besvär vid förflyttning, sömnstörning och lätt till måttlig fysisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara nedsatt. Individuell bedömning utifrån smärtutveckling, överväg partiell sjukskrivning.
 • Vid medelsvåra besvär vid förflyttning, sömnstörning och tung fysisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara nedsatt helt eller partiellt fram till förlossningen.
 • Vid svåra besvär vid förflyttning, sömnstörning och tung eller upprepad fysisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara helt nedsatt fram till förlossningen.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Smärta/belastningssmärta i bäcken och/eller ländrygg
 • Stel/haltande gång
 • Beskriver sömnstörning
 • Nedsatt fysisk och psykisk energi 
 • Sänkt koncentrationsförmåga
 

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Nedsatt förmåga att gå
 • Nedsatt förmåga att gå och använder kryckor eller annat gånghjälpmedel
 • Ökat behov av vilopauser vid aktivitet
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål 
 • Svårt att ändra kroppställning (t ex ställa sig, sätta sig, böja sig)
 • Svårt att bibehålla kroppställning (t ex sitta, stå) 
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)
 • Nedsatt förmåga att bistå andra (t ex egna barn)

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

O26.7 Graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys), Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-17
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion