Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

O26.9 Tillstånd eller rubbning sammanhängande med graviditeten, ospecificerat

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Försäkringsmedicinskt beslutstöd saknas.

Arbetsförmågan varierar beroende på arbetsförhållanden och arbetsuppgifter, men är sällan helt nedsatt.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

  • Nedsatt fysisk och psykisk energi
  • Beskriver sömnstörning
  • Beskriver oro
  • Smärta
  • Beskriver huvudvärk
  • Yrsel
  • Sänkt koncentrationsförmåga

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

  • Nedsatt förmåga till fysisk aktivitet
  • Ökat behov av vilopauser vid aktivitet
  • Begränsad tolerans för stress och psykiska krav 
 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd saknas

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion