Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

M16.0 M17.0 Höft- respektive knäartros

Socialstyrelsens vägledning vid sjukskrivning vid olika situationer

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Konservativ behandling

 • Vid lindrig höft-/knäartros (smärta vid ansträngning) där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas ingen sjukskrivning, vid måttlig belastning upp till 3 veckor på heltid och arbete med hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.
 • Vid måttlig höft-/knäartros (smärta vid anstängning, svårt att röra sig) där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas upp till 3 veckor på heltid, vid måttlig belastning upp till 6 veckor på heltid och arbete med hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 12 veckor på heltid.
 • Vid svår höft-/knäartros (smärta i vila, svårt att röra på sig) där arbetsbelastningen innefattar lätt till hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 12 veckor på heltid, eller fram till operation.

Efter operation

 • Vid lätta arbeten som inte belastar leden rekommenderas sjukskrivning upp till 8 veckor på heltid.
 • Vid måttligt tunga arbeten rekommenderas sjukskrivning upp till 4 månander på heltid.
 • Vid tunga arbeten rekommenderas sjukskrivning upp till 6 månander på heltid.

 

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Har värk
 • Har nedsatt rörlighet och stabilitet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt kraft och svaghet i skadad kroppsdel
 • Får inte belasta fullt, tex full belastning 12 v postoperativt
 • Beskriver sömnstörning, trötthet
 • Har nedsatt fysisk och psykisk energi

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Har nedsatt förmåga att gå och använder kryckor eller annat gånghjälpmedel
 • Har nedsatt förmåga att arbeta på knä, krypa eller klättra
 • Har nedsatt förmåga att bibehålla kroppsställning, sitta, stå, stå framåtböjd
 • Har nedsatt förmåga att ändra kroppställning, t ex ställa sig, sätta sig, böja sig
 • Har nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Har nedsatt förmåga att köra bil

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

Ifyllnadsstöd

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

M16.0 Höftartros, Socialstyrelsen (nytt fönster)

M17.0 Knäartros, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-17
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion