Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

M18.0 Artrodes tumme, senplastik

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Efter operation av tumbasartros rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
 • Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Smärta i opererad kroppsdel
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i handen
 • Nedsatt kraft och svaghet i hand/arm
 • Har nedsatt känsel och domningar i handen
 • Har en stabiliserande ortos
 • Får inte belasta fullt, tex full belastning 12 v postoperativt
 • Nedsatt fysisk och psykisk energi

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Har nedsatt greppförmåga och och finmotorik
 • Har nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål och använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa föremål

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd fär läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

M18.0 Tumbasartros, Socialstyrlesen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion