Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Senplastik CMC1

Socialstyrelsens rekommendationer vid bedömning av arbetsförmåga

Socialstyrelsens rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga finns ej för opererade CMC-leder.

Lokala rekommendationer

 • Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.
 • Enligt kliniska riktlinjer: Postoperativ gips tid, 4 v. Ortos behandling vid tendens till adduktionsfelställning. Stel ortos som stödjer volart. Mjuk eller hård ortos i smärtlindrande syfte. Skydd vid större belastningar. Aktiv rörelseträning, ej träna mot smärta. Full belastning 3 månader postoperativt med hänsyn till smärta.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 9 i läkarintyget.

 

Funktionsnedsättning (ruta 4)

Centrala begrepp

 • Lokal smärta (b280)
 • Nedsatt rörlighet i handens leder, böj- och sträckförmåga (b710)
 • Nedsatt kraft/svaghet i muskler, muskelsvaghet i hand (b730)
 • Belastningsgrad, t ex full belastning 12 v

Kompletterande begrepp

 • Nedsatt uthållighet och energi (b130)
 • Störd sömn (b134)

Aktivitetsbegränsning (ruta 5)

Centrala begrepp

 • Lyfta och bära (d430)
 • Begränsad finmotorisk förmåga, greppförmåga (d440)
 • Begränsad förmåga att räcka, fram, dra och knuffa (d445)

Kompletterande begrepp

 • Begränsad tolerans för stress (d240)

Gradering

0

INGET problem

(ingen, avsaknad, obetydlig...)

0-4 %

1

LÄTT problem

(litet, lågt...)

5-24 %

2

MÅTTLIGT problem

(medel, ganska stort...)

25-49 %

3

STORT problem

(gravt, högt, extremt, svårt...)

50-95 %

4

TOTALT problem

(fullständigt...)

96-100%

ICF ifyllnadsstöd

ICF ifyllnadsstöd senast reviderat 2016-06-27

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Socialstyrelsens rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga saknas.

Uppdaterad: 2017-01-27
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion