Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

M51 Diskbråck, M54.4 Lumbago-ischias

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Konservativ behandling

 • Vid fysiskt lätta arbeten (med få lyft, böjningar och vridningar) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid fysiskt tunga arbeten (med många lyft, böjningar och vridningar) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 6 veckor på heltid.

Efter operation

 • Vid lättare arbeten (med få lyft, böjningar och vridningar) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 3 veckor på heltid
 • Vid tyngre arbeten (med många lyft, böjningar och vridningar) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 6 veckor på heltid.

 

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Nedsatt känsel i ben/ländrygg
 • Nedsatt balans
 • Smärta i ländrygg och utstrålande smärta i ben
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i rygg och ben
 • Nedsatt kraft och svaghet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt uthållighet och energi
 • Beskriver sömnstörning och trötthet
 • Får inte belasta fullt, full belastning 6 v postoperativt

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Nedsatt förmåga att ändra kroppställning, t ex ställa sig, sätta sig, böja sig
 • Nedsatt förmåga att bibehålla kroppsställning, sitta, stå, stå framåtböjd
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Har nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa ett föremål
 • Nedsatt förmåga att gå och använder kryckor eller annat gånghjälpmedel
 • Nedsatt förmåga att köra bil

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

M51, M54.4 Diskbråck, lumbago-ischias, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion