Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

M75 (M659B) Skulder och axelbesvär

M659B ospecifik synovit/tenosynovit i axelled/överarm, M75.0 Adhesiv kapsulit i skulderled (frusen skuldra), M75.1 Rotatorcuff-syndrom i skulderled, M75.3 Tendinit med förkalkning i skulderled (kalkaxel), M75.4 Impingement syndrome i skulderled

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Konservativ behandling

 • Kalkaxel och impingementsyndrom på dominant sida kan sätta ned arbetsförmågan helt i upp till 2 veckor. I fall med arbete som huvudsakligen görs med armarna ovanför axelhöjd eller arbete med krav på god rörlighet i axlarna kan arbetsförmågan vara begränsad i upp till 3 veckor.
 • Överväg tidigt byte av arbetsuppgifter eller arbete vid frusen skuldra. I många fall behövs deltidssjukskrivning samt anpassning av arbetsförhållanden i väntan på andra åtgärder. Samma förhållningssätt kan vara lämpligt vid sjukskrivning vid impingementsyndrom och tendinoser där besvären bedöms ha samband med arbetet.

Efter operation

 • Vid impingementsyndrom på dominant sida kan arbetsförmågan vara nedsatt; vid lätt arbete i upp till 3 veckor, vid medeltungt arbete i upp till 6 veckor och vid tungt arbete i upp till 12 veckor. Ibland kan sjukskrivningstiden kortas vid icke dominant sida.
 • Efter rotatorcuffsutur på dominant sida kan arbetsförmågan vara nedsatt; vid lätt arbete upp till 6 veckor, vid medeltungt arbete i upp till 12 veckor och vid tungt arbete i upp till 26 veckor. Ibland kan sjukskrivningstiden kortas vid icke dominant sida.
 • Efter operation vid frusen skuldra varierar behovet av sjukskrivning beroende på typ av arbete. I ett icke rörelsekrävande arbete kan arbetet återupptas redan efter några dagar medan det i ett tungt arbete med belastning över axelnivå kan behövas upp till någon månads sjukskrivning.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Har smärta i skadad kroppsdel
 • Har smärta i opererad kroppsdel
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt kraft och svaghet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt uthållighet och energi
 • Beskriver sömnstörning, trötthet
 • Får inte belasta fullt, t ex full belastning 12 v postoperativ

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Nedsatt förmåga att arbeta med armar ovan axelhöjd eller ut ifrån kroppen
 • Har nedsatt förmåga att använda arm och hand
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Skulder- och axelledsbesvär - M659B, M75.0, M75.1, M75.3, M75.4, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion