Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Frakturer och luxationer i ryggraden (S12-S14, S22-S24, S32-S34)

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

A. Enklare vanligen stabila frakturer karaktäriseras av kraftig smärta med svårigheter att såväl sitta som gå och stå längre stunder. De behandlas vanligen med smärtstillande och fri rörlighet.

 • Arbetsförmågan är i normalfallet nedsatt vid kontorsarbete eller motsvarande i cirka 6 veckor.
 • Vid enklare vanligen stabila frakturer och tyngre arbetsuppgifter behövs vanligen 3 månaders sjukskrivning.

B. Svårare frakturer liksom luxationer är ofta instabila. De behandlas med fast korsett eller operation. Vanlig behandlingstid i korsett är 3 månader.

 • Arbetsförmågan är i normalfallet nedsatt vid kontorsarbete eller motsvarande i sittande ställning i cirka 4 månader, på grund av smärta och korsettbehandling. Tyngre arbete som byggnadsarbete kan i vissa fall bli omöjligt för all framtid.

C. Skador med samtidig nervrot-, cauda equina- eller ryggmärgsskada ger förutom ryggsymtom varierande grad av förlamning av benen. Förlamningar vid ryggmärgsskada löper stor risk att bli bestående.

 • Arbetsförmågan bedöms individuellt utifrån förlamningens omfattning.

 

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Smärta i rygg och utstålande smärta i extremiteter
 • Nedsatt känsel i ben/ländrygg
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i rygg och ben
 • Nedsatt kraft och svaghet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt balans
 • Nedsatt fysisk och psykisk energi
 • Har en stabiliserande ortos

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Nedsatt förmåga att ändra kroppställning, t ex ställa sig, sätta sig, böja sig
 • Nedsatt förmåga att bibehålla kroppsställning, sitta, stå, stå framåtböjd
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra och knuffa
 • Nedsatt förmåga att gå och använder kryckor eller annat gånghjälpmedel
 • Har nedsatt förmåga att arbeta på knä, krypa eller klättra
 • Nedsatt förmåga att köra bil

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Frakturer och luxationer i ryggraden - S12-S14, S22-S24, S32-S34, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion