Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Skador på övre extremiteter - sårskada, luxation, distorsion och fraktur (S40, S42, S43, S50, S52, S53, S60, S62, S63)

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Kontusion och distorsion medför i normalfallet nedsatt arbetsförmåga främst i manuella arbeten och i arbeten där armen måste användas – och då i upp till 3 veckor.
 • Axeldistorsioner och frakturer medför i normalfallet i första hand nedsatt arbetsförmåga i manuella arbeten och i arbeten där armen måste användas. Arbetsförmågan kan i dessa fall vara nedsatt i upp till 4 månader.
Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i sjukskrivningsintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Har nedsatt känsel och domningar i hand/arm
 • Har smärta i skadad kroppsdel
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i handen
 • Har nedsatt kraft och svaghet i hand/arm
 • Har en stabiliserande ortos
 • Får inte belasta fullt, ex full belastning 6 v postoperativt
 • Nedsatt uthållighet och energi

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Har nedsatt greppförmåga och finmotorik
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål och använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa ett föremål
 • Nedsatt förmåga att köra bil

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Skador på övre extremiteter - S40, S42, S43, S50, S52, S53, S60, S62, S63, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion