Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Skador på övre extremiteter - sårskada, luxation, distorsion och fraktur (S40, S42, S43, S50, S52, S53, S60, S62, S63)

Informationen om ifyllnadsstöd för läkarintyg vid sjukskrivning är flyttad till

Webbplatsen Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län, försäkringsmedicin

Uppdaterad: 2020-07-10
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion