Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

S52 Fraktur på underarm

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Försäkringsmedicinskt beslutstöd finns för S52.5 Distal radiusfraktur.

Arbetsförmågan och behovet av sjukskrivning kan påverkas av om det är dominant eller icke-dominant sida som är skadad. I vissa fall kan partiell sjukskrivning vara att föredra.

 • För de flesta individer är arbetsförmågan helt nedsatt under immobiliseringstiden på 5 veckor.
 • Efter att gipset avlägsnats är en rehabiliteringstid på ytterligare 5–7 veckor vanligt.
 • Individer som behöver använda handled/hand i sitt arbete förväntas därför vara arbetsoförmögen i ca 12 veckor från skadedatum

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Har smärta i skadad kroppsdel
 • Nedsatt känsel och domningar i handen
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i handen
 • Nedsatt kraft och svaghet i handen
 • Får inte belasta fullt, ex full belastning 6 v postoperativt
 • Har en stabiliserande ortos
 • Nedsatt fysisk och psykisk energi

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Har nedsatt greppförmåga och finmotorik
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa föremål

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

Ifyllnadsstöd för läkrintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

S52.5 Distal radiusfraktur, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion