Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

S51, S61 Sårskada, senskada, nervskada hand och arm

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid enkla sårskador krävs ofta ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka)
 • Vid arbete där händerna används för ett manuellt arbete, som är smutsigt eller där handtvätt förekommer ofta kan sjukskrivning i upp till 2 veckor vara vägledande.
 • Vid svårare sårskador med nerv- eller senskada kan sjukskrivning i upp till 3 månader behövas.
 • Vid arbete där händerna används för ett manuellt arbete, som är smutsigt eller där handtvätt är ofta förkommande bör patienten avstå från dessa arbetsuppgifter.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Smärta i skadad kroppsdel
 • Nedsatt känsel och domningar i handen
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i handen
 • Nedsatt kraft och svaghet i handen
 • Får inte belasta fullt, ex full belastning 6 v postoperativ
 • Har en stabiliserande ortos
 • Nedsatt uthållighet och energi

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Har nedsatt greppförmåga och finmotorik
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa
 • Nedsatt förmåga att köra bil

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

S51, S61 Sårskada på hand och handled samt underarm, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion