Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

S83, M23 Korsbandsskada, knädistorsion, meniskskada

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer 

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd finns för S83.2 Menisk ruptur - aktuell, S83.5 Distorsion engagerande knäets korsband, S83.6 Distorsion i andra och icke specificerade delar av knä och M23.2 Förändring i menisken orsakad av gammal ruptur eller skada.  

Bedömningen av arbetsförmåga vid knäbesvär skall göras i relation till kravet på god gångförmåga, trappgång, klättrande på stegar eller tyngre lyft som belastar knäna. Även arbeten som innebär krypande på knäna påverkas vid skador.

 • I akutskede efter knädistorsionsskada kan arbetsförmågan vara nedsatt i alla former av arbeten i upp till 10 dagar på heltid.
 • Vid meniskruptur och utförd åtgärd artroskopi av knä med operation av menisk där arbetsbelastningen innefattar yrken utan knäbelastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 2 veckor på heltid och vid yrken med knäbelastning upp till 6 veckor på heltid.
 • Vid meniskruptur med degeneration av brosk och/eller menisk i knä och utförd åtgärd kondrektomi av halvmåneformad broskskiva i knä kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 12 veckor på heltid.
 • Vid distorsion engagerande knäets korsband kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 4 mån på heltid, beroende på arbetsbelastning.
 • Vid distorsion engagerande knäets korsband och utförd åtgärd operation av korsband i knä med artroskopi eller öppen åtkomst kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 4 månader på heltid.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Har nedsatt rörlighet och stabilitet i skadad kroppsdel
 • Har nedsatt kraft och svaghet
 • Har smärta i skadad kroppsdel
 • Får inte belasta fullt, ex full belastning 6 v postoperativt
 • Har en stabiliserande ortos
 • Beskriver sömnstörning, trötthet
 • Har nedsatt fysisk och psykisk energi

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Har nedsatt förmåga att gå och använder kryckor eller annat gånghjälpmedel
 • Har nedsatt förmåga att arbeta på knä, krypa eller klättra
 • Har nedsatt förmåga att ändra kroppställning, t ex ställa sig, sätta sig, böja sig
 • Har nedsatt förmåga att bibehålla kroppsställning, sitta, stå, stå framåtböjd
 • Har nedsatt  förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Har begränsad förmåga att köra bil

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

S83.2, S83.5, S83.6, M23.2 Vissa knäledsskador, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion