Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Skador i bäcken, höft och nedre extremiteter (frakturer, luxationer, distorsioner, sårskador) - S30, S32, S70, S72, S73, S80, S82, S83, S90, S92, S93

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid distorsioner, kontusioner och enkla frakturer är arbetsförmågan ofta inte nedsatt någon längre i arbeten som kan utföras mestadels stillasittande, och där transport till arbetet ordnas. Arbetsförmågan är vanligen nedsatt i upp till 3 veckor.
 • Vid arbeten av fysisk karaktär som förutsätter kroppslig rörlighet och belastning av benen kan arbetsförmågan vid kontusioner och distorsioner vara nedsatt i upp till 6 veckor och vid svårare knäskador i upp till 4 månader.
 • Vid många frakturer är arbetsförmågan nedsatt i upp till 4 månader.
 • Vid komplicerade eller multipla frakturer kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 12 månader.

 

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Smärta i skadad kroppsdel
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt kraft och svaghet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt balans
 • Får inte belasta fullt, ex full belastning 6v postoperativt
 • Beskriver sömnstörning, trötthet
 • Nedsatt fysisk och psykisk energi

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Nedsatt förmåga att gå och använder kryckor eller annat gånghjälpmedel
 • Nedsatt förmåga att ändra kroppställning, t ex ställa sig, sätta sig, böja sig
 • Nedsatt förmåga att ändra kroppställning, t ex ställa sig, sätta sig, böja sig
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa
 • Nedsatt förmåga att köra bil

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Skador i bäcken höft och nedre extremiteter - S30, S32, S70, S72, S73, S80, S82, S83, S90, S92, S93, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion