Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

S86.0, S86.1 Akillesruptur, gastrocnemius-skada

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid sittande arbete, och i arbeten med enbart mindre krav på rörelseförmåga, är arbetsförmågan inte nedsatt förutom under första veckan då det är olämpligt att ha benet hängande nedåt på grund av risken för ökad svullnad, smärta och trombos.
 • Vid arbeten med stora krav på rörelseförmåga kan arbetsförmågan vara nedsatt under hela behandlingstiden i gips eller ortos, samt under ytterligare ett par veckor – totalt i upp till 14 veckor.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Har smärta i skadad kroppsdel
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt kraft och svaghet i skadad kroppsdel
 • Får inte belasta fullt, ex full belastning 6 v postoperativt
 • Nedsatt uthållighet och energi
 • Beskriver sömnstörning och trötthet

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Nedsatt förmåga att gå och använder kryckor eller annat gånghjälpmedel
 • Nedsatt förmåga att arbeta på knä, krypa eller klättra
 • Nedsatt förmåga att lyfta eller bära föremål och använda redskap
 • Nedsatt förmåga att ändra kroppställning, ställa sig, sätta sig, böja sig
 • Nedsatt förmåga att köra bil
 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt..

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

S86.0, S86.1 Akillesruptur, gastrocnemius-skada, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion