Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

F90 Hyperaktivitetsstörningar (bl.a. ADHD)

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd finns för F90.0 ADHD (Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning)

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En ny bedömning ska ske innan sjukskrivningen förlängs.

 • Vid lindrig och medelsvår adhd utan samsjuklighet bör sjukskrivning undvikas.
 • Vid lindrig och medelsvår adhd och perioder med hög arbetsbelastning kan sjukskrivning upp till 4 veckor övervägas, i första hand partiell sjukskrivning.
 • Vid svår adhd kan arbetsförmågan vara långvarigt nedsatt. Partiell eller hel sjukskrivning upp till 3 månader kan behövas.
 • Vid svår adhd i kombination med annan utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse, t.ex. autismspektrumdiagnos, kan arbetsförmågan bli permanent nedsatt, partiellt eller helt.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Humörsvängningar, nedsatt förmåga att reglera emotioner
 • Hyperaktivitet och/eller impulsivitet
 • Nedsatt korttidsminne
 • Nedsatt psykisk uthållighet
 • Tankestörningar - många tankar/idéer på samma gång, svårt att organisera dem
 • Sänkt koncentrationsförmåga, lättdistraherad
 • Nedsatt uppfattning om tiden
 • Beskriver sömnstörning - sover för lite (svårt att somna och/eller vaknar ofta)
 • Beskriver sömnstörning - sover för mycket 
 • Ångest/oro

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Svårt att fokusera uppmärksamhet
 • Svårt att lösa problem och/eller planera         
 • Svårt att fatta beslut     
 • Svårt att hantera stress och psykologiska krav   
 • Svårt att påbörja och/eller göra klart en uppgift
 • Svårt att hantera/utföra mer än en sak i taget
 • Svårt att hantera/utföra sammansatta uppgifter
 • Svårt att hantera förändringar i arbetet/vardagen
 • Svårt att lära nytt och/eller tillämpa kunskap
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)
 • Svårt med socialt samspel och att hantera sociala relationer        
 • Svårt att hantera formella kontakter och hålla tider  

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

F90.0 ADHD Socialstyrelsen (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion