Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

F84.5 Aspergers syndrom

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Försäkringsmedicinskt beslutstöd saknas.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • För mycket växlande med för lite energi
 • Beskriver sömnstörning - sover för lite (svårt att somna och/eller vaknar ofta)
 • Beskriver sömnstörning - sover för mycket 
 • Försämrad förmåga att sortera/tolka sinnesintryck 
 • Svårt att tolka och förstå andras ansiktsuttryck och kroppspråk
 • Upprepade motoriska rörelser
 • Nedsatt uppfattning av jaget och tiden
 • Bristande självförtroende
 • Nedsatt emotionell stabilitet 
 • Agitation eller långsamma rörelser och tal  
 • Avvikande muskeltonus                      

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Kan fastna i specialintressen, vilket påverkar det dagliga livet  
 • Svårt att fokusera på sådant som inte intresserar
 • Svårt att lösa problem och/eller planera         
 • Svårt att fatta beslut     
 • Svårt att hantera stress och psykolgiska krav   
 • Svårt att påbörja och/eller göra klart en uppgift
 • Svårt att hantera/utföra mer än en sak i taget
 • Svårt att hantera/utföra sammansatta uppgifter
 • Svårt att hantera förändringar i arbetet/vardagen
 • Svårt att lära nytt och/eller tillämpa kunskap
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)
 • Svårt med socialt sampel och att hantera sociala relationer          

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutstöd saknas

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion