Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

H93.1 Tinnitus, H93.2 Hyperakusi

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

 • Vid tinnitus, första grad rekommenderas ingen sjukskrivning.

 • Vid tinnitus, andra grad rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 2 månader medan behandlingen påbörjas. Därefter partiell sjukskrivning i avtagande grad i ett halvår.

 • Vid tinnitus, tredje grad rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 12 månader.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Beskriver öronsus
 • Nedsatt hörsel
 • Nedsatt uthålllighet och energi
 • Beskriver sömnstörning
 • Beskriver ljudkänslighet
 • Sänkt koncentrationsförmåga
 • Beskriver en ökad irritabilitet

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Svårt att behålla fokus 
 • Svårt att hantera stress och psykologiska krav
 • Svårt att ta emot talad kommunikation
 • Svårt med sociala sammanhang och relationer. 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

H93.1, H93.2 Tinnitus, hyperakusi, Socialstyrelsen (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-09-17
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion