Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

M48.0, M48.8 Spinal stenos

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd saknas.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Smärta i ländrygg och utstålande smärta i ben
 • Nedsatt rörlighet och stabilitet i rygg och ben
 • Nedsatt kraft och svaghet i skadad kroppsdel
 • Nedsatt känsel i ben och ländrygg
 • Nedsatt balans
 • Nedsatt fysisk och psykisk energi
 • Beskriver sömnstörning, trötthet
 • Belastningsgrad, t ex full belastning 12 v postoperativt

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Nedsatt förmåga att gå och använder kryckor eller annat gånghjälpmedel
 • Nedsatt förmåga att bibehålla kroppsställning, sitta, stå, stå framåtböjd
 • Nedsatt förmåga att ändra kroppsställning, sitta, stå, böja sig
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål eller använda redskap
 • Nedsatt förmåga att räcka fram, dra, knuffa
 • Nedsatt förmåga att köra bil
 • Nedsatt förmåga att hantera stress och psykologiska krav

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd saknas.

 

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion