Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

G51.0 Bells pares

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd saknas.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • muskelsvaghet eller förlamning i den drabbade ansiktshalvan, ansikts-assymetri
 • långsam blinkning
 • svårt att sluta ögat
 • ökat eller minskat tårflöde
 • nedsatt synförmåga relaterat till behandlingen
 • hängande mungipa, rinnande saliv
 • stelhet- eller domningskänsla i ansiktet
 • smärta
 • smakbortfall
 • ljudkänslighet på paressidan
 • beskriver nedstämdhet, oro/rädsla för situationen
 • beskriver sömnstörning
 • sänkt koncentrationsförmåga
 • använder urglasförband

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • svårt att behålla fokus
 • måste upprepat och ofta behandla ögat med droppar/gel, svårt att läsa
 • måste upprepat och ofta torka mungipan, svårt att dricka/äta
 • svårt att köra bil
 • svårt med sociala sammanhang

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutstöd saknas.

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion