Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Metoder och verktyg

Självskadebeteende

Skolan har en en viktig roll i att upptäcka barn och unga med psykisk ohälsa och självskadebeteende. Elevhälsans arbete med detta är centralt. Psynkprojektet (SKL) har i samarbete med Nationella Självskadeprojektet tagit fram ett samtalsstöd som vänder sig till personal inom elevhälsan. Syftet är att det ska underlätta elevhälsans möte med elever med psykisk ohälsa och självskadebeteende.

Samtalsstöd för elevhälsan, självskadebeteende, SKL (nytt fönster)

Vill du läsa mer?

Självskadebeteende, SKL (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion