Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Psykiatri vuxna, Sydöstra sjukvårdsregionen

Landstingen i Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Ansvarig

Florence Eddyson Hägg, Kalmar
ordförande i regional medicinsk programgrupp Psykiatri
Sydöstra sjukvårdsregionen

Sydöstra sjukvårdsregionen

RMPG Psykiatri

Uppdaterad: 2018-05-14
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster