Region Jnkpings ln Barn och unga
plus.rjl.se/samverkan

Verksamheter i samverkan för barn och unga

I modellen finns alla verksamheter i samverkan för barn och unga 0-22 år  inlagda i en ålderslinje.
Genom att klicka på en ruta får du information om vad som görs för barn och unga inom
verksamheten.

Verksamheter för barn och unga    

Uppdaterad: 2016-08-28
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion