Region Jnkpings ln Barn och unga
plus.rjl.se/samverkan

Ungdomsmottagning - Verksamheter i samverkan för barn och unga

Ungdomsmottagningen är en lågtröskelverksamhet med helhetssyn på ungdomars problem och insatserna är hälsofrämjande, generella, tidigt förebyggande och stödjande. Unga män och kvinnor ska bemötas på lika villkor och utifrån individuella behov oavsett sexuell identitet, funktionshinder, kön, etnisk, religiös, kulturell eller livsfilosofisk tillhörighet. I Jönköpings län är åldersgränsen 13-22 år och flest besökare är i åldern 17-19 år.

Yrkesprofessioner som arbetar på en ungdomsmottagning är barnmorska, kurator och tillgång till läkare. Ibland finns också psykolog, undersköterska och sjuksköterska. Ungdomsmottagningen arbetar med individuella besök och ungdomarna söker oftast själva dit. I arbetet ingår också utåtriktad verksamhet vilket kan innebära att ta emot skolklasser på mottagningen eller att personalen besöker skolor. Huvuduppdraget på ungdomsmottagningen är att stärka ungdomar i sin identitetsutveckling så att de kan hantera sin sexualitet, förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner (STI) samt främja psykisk och fysisk hälsa.

Ungdomsmottagning finns i Eksjö, Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Skillingaryd, Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo. http://www.umo.se/ungdomsmottagningar

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2016-08-10
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion