Region Jnkpings ln Barn och unga
plus.rjl.se/samverkan

Barnahus - Verksamheter i samverkan för barn och unga

Barnahus är en form för samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar.

Barnahus ska säkra att barnen får rättstrygghet, ett gott bemötande och stöd samt vid behov krisinsatser och bedömning av behandlingsinsatser direkt. Insatserna ska komma till barnet så samordnat som möjligt.

I länets barnahus arbetar två samordnare på deltid. Berörda myndigheter samverkar på plats i huset.

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21022&nodeId=42397

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2016-08-10
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion