Region Jnkpings ln Barn och unga
plus.rjl.se/samverkan

Familjecentralen - Verksamheter i samverkan för barn och unga

De enheter som är samordnade och samlokaliserade på familjecentralen är mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst. På en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring barnfamiljen. Förutom barnmorska, BVC-sjuksköterska, förskollärare och socionom kan det även finnas tillgång till psykolog, spädbarnsverksamhet, familjerådgivare, familjebehandling, bibliotekarie, personal från kyrkliga samfund och andra ideella organisationer m.fl.

Syftet med familjecentral är att utifrån barnkonventionen – basen i den gemensamma värdegrunden – utveckla familjecentralen till en mötesplats där arbetet genomsyras av ett barnperspektiv där barnets och familjens bästa sätts i centrum. Likaså att verka för trygga och jämlika villkor enligt de nationella folkhälsomålen.

Målet för verksamheten är att genom samverkan och utifrån familjens livssituation främja en god hälsa för barn och föräldrar. I samverkan med föräldrar främja en trygg anknytning, gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för förskolebarn 0-6 år. Parterna skall gemensamt särskilt följa utvecklingen hos barn och deras familjer som visar tecken på en ogynnsam utveckling.

Uppdaterad: 2018-09-05
Sven-Åke Svensson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion