Region Jnkpings ln Barn och unga
plus.rjl.se/samverkan

Barnhälsovården - Verksamheter i samverkan för barn och unga

Barnhälsovårdens mål är bästa möjliga hälsa för alla barn i vårt län. Det sker främst genom ett förebyggande arbete. Barnhälsovården erbjuder kostnadsfri hälsoövervakning och rådgivning i allt som berör barnens hälsa. Att systematiskt följa barnen och stödja hela familjen är en bra metod för att skapa goda uppväxtvillkor. Nästan 100 % av barnen i vårt län i åldern 0-5 år besöker regelbundet Barnavårdscentralen (BVC).

Barnhälsovårdens utvecklingsteam formulerar riktlinjer, bedriver fortbildning och handleder personal vid BVC (Barnavårdscentralerna) och familjecentraler i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att med barnkonventionen som värdegrund vara ett nav för att stödja utvecklingen av barns hälsa och goda livsvillkor. Utvecklingen sker i dialog med verksamheten och vilar på barnhälsovetenskaplig grund.

BVC i vårt län erbjuder bl a:

 • Hälsoundersökning
 • Råd om barns utveckling och beteende
 • Vaccinationer
 • Hembesök
 • Hälsoupplysning
 • Kostråd
 • Tandhälsorådgivning
 • Råd när barnet är sjukt
 • Föräldragruppsverksamhet
 • AD-vitaminer gratis i 2 år
 • Amningsstöd
 • Tidsbeställd och öppen mottagning
 • Telefonrådgivning
 • Remiss till olika specialister vid behov
 • Råd om hur man förebygger olycksfall

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2016-08-10
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion