Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Förskrivarstöd -handläggning av infektioner

Tillsammans med andra aktörer tar vi fram och tillhandahåller riktlinjer för handläggning av olika infektionstillstånd samt antibiotikabehandling i öppen- och slutenvård.

App med riktlinjer för öppen- respektive slutenvård

Strama Jönköping har tagit fram en app med behandlingsriktlinjer av infektionssjukdomar och information om dosering vid bland annat nedsatt njurfunktion och för barn. Riktlinjerna är framtagna av infektionskliniken, Region Jönköpings län samt olika Fakta-grupper.

Appen kan laddas hem gratis för både iPhone, Android och iPad. Sök efter "Strama RJL" i AppStore eller Google Play.
Appens innehåll i web-version hittar du här: Strama Jönköping web-app (nytt fönster)

QR kod Strama RJL Google PlayQR kod Strama RJL AppStore

Öppenvård

FAKTA Infektion och smittskydd (nytt fönster)

Flödesschema tonsillit

Blad i A4-format. Kan beställas kostnadsfritt från Länsförsörjning.
Artikelnr: 91500500

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

...

Broschyren kan beställas kostnadsfritt från Länsförsörjning.
Artikelnr: 91500400

Antibiotikasmart

En interaktiv webutbildning om antibiotika för förskrivare. www.antibiotikasmart.se

 

Slutenvård

Riktlinjer för initialt antibiotikaval i sluten vård (nytt fönster, begränsad behörighet)

 

Kontakt

Cecilia Magnusson
infektionsläkare,
ordförande Strama Jönköping

Andreas Lägermo
Strama-koordinator

Uppdaterad: 2018-09-14
Andreas Lägermo, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion