Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Barn och unga - att förbättra arbetssätt

Analys av interventioner i ett förebyggande och samhällsorienterat arbete lokalt, regionalt och nationellt för barn och unga. (Sidorna är under uppbyggnad!)

En lekpark med gräsmatta.

Perspektiv och frågeställningar

Denna webbsida är ingången till en sammanställning byggd på material från Region Jönköpings läns (fd landstinget)utvecklingsarbete inom tre exempelområden: Barn med övervikt och fetma, Barn som anhöriga, Barn som flykting och asylsökande. Här beskrivs metoder, målgrupper, syften, samverkansformer med mera och kopplingar till FN:s Barnkonvention.

Mer om vad som har fokuserats finns på en sida om bakgrund.

Hur söker jag i materialet?

Klicka dig vidare i tabellen nedanför. Hela materialet finns också som en pdf-fil för en alternativ översikt av materialet.
Siffrorna inom parentes avser aktuella dokument.

Varför ta vara på detta material?

Samverkan - förutsättningar och framgångsfaktorer.

Våra utgångspunkter

 • Istället för att tänka oss in i ett nytt agerande tror vi på att agera oss in i ett  nytt tänkande
 • Varje system är perfekt byggt för att nå det resultat det presterar
 • Det är hela systemets resultat som räknas
 • Helheten är större än summan av delarna
 • Komplexa problem måste lösas i samverkan

Redovisning översikt

Målgrupper och vad som gjorts

Barn med övervikt och fetma Barn som anhöriga Barn som flykting och asylsökande
Barn och föräldrar - interventioner utifrån ett barnperspektiv         
Berörda aktörer inom regionen inklusive idéburna organisationer - interventioner för kompetenshöjning        

Samverkansformer för interventioner till barn och föräldrar utifrån ett barnperspektiv - efter bedömning om förutsättningar såsom styrning (St), verktyg (V) och samsyn (Sa)

 

 

 

 

 

 

Samverkansformer för berörda aktörer inom regionen inklusive idéburna organisationer vid interventioner för kompetenshöjning - gjort efter bedömning om förutsättningar såsom
styrning (St), verktyg (V) och samsyn (Sa)

 

 

 

 

 

 

 

  

Vårdnivåer och målgrupper i alla tre exempelområdena

 1. Insatser för barn och föräldrar utifrån ett barnperspektiv.                        
 2. Interventioner för kompetenshöjning till berörda aktörer                     
  inom regionen inkl. idéburna organisationer.
 3. ”Allt vi gör i region Jönköping ska leda till att det blir bättre för barnen.”
  ”För barns och ungas bästa”                                                                   
  Handlingsplan för Barnkonventionen i Region Jönköpings län 2013

  Barn med övervikt och fetma Barn som anhöriga Barn som flykting och asylsökande
Resultat i form av exempelvis
ökad kvalitet (K), effektivitet (E), välfungerande organisation (O), spridning (S) - Att diskutera tillsammans
      
Sammanfattande bedömning av framgångsfaktorer för ett förebyggande och samhällsorienterat arbete för barn och unga i samverkan (enlig spec. nedan) - Att  besluta tillsammans

 

 

    

 


 

FN:s Barnkonvention

- de viktigaste paragraferna i detta sammanhang

Referenser

Referenser

 

Sammanställningen

är gjord av Linda Frank, utvecklingsledare och Eva Werner, utvecklingsledare, Qulturum.

 

 

Uppdaterad: 2016-05-24
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion