Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Mångfunktionella utomhusmiljöer i förskolan som främjar hälsa, inlärning och hållbarhet.

Betydelsen av stödjande utemiljöer i vardagen nämns allt oftare som en faktor med många positiva effekter såsom inlärning och psykisk- och fysisk hälsa hos barn. Region Jönköpings län och Jönköping University erbjuder ett tiotal förskolor att delta i en unik satsning och forskningsstudie med fokus på barns utomhusmiljöer. Det är ett förbättringsarbete för att forma en stimulerande utomhusmiljö som främjar hälsa, inlärning och hållbarhet. Arbetet är en del i Region Jönköpings läns strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.

Syfte och mål

  • Att involvera personal och barn inom förskolan i ett förbättringsarbete för en hälsofrämjade utomhusmiljö.

  • Att utveckla mångfunktionella utomhusmiljöer på förskolegårdar med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet.

Strategier

  • Att utifrån nuläge ta tillvara på utemiljöns möjligheter och tillsammans med barnen genomföra praktiska åtgärder med inriktning på natur/mini-skogsträdgårdar, rörelse, återhämtning och UV-skydd.
  • Att personal på förskolan omsätter en metod för teambaserat förbättringsarbete som kan användas i vardagen i olika sammanhang tex. vid verksamhetsuteckling.
  • Att via forskningsstudie få kunskap och erfarenheter som sprids till andra förskolor i länet.

Fokusområden

  • Natur/grönytor och mini-skogsträdgårdar
  • Fysisk aktivitet/rörelse
  • Återhämtning
  • UV-skydd

Upplägg

Medverkande förskolor har bildat team med olika professioner som funnits med under hela arbetsprocessen. Fyra gemensamma lärandeseminarier har genomförts under våren och hösten 2017. Arbetssättet har utgått från den s.k. genombrottsmetodiken där förbättringsarbete sker kontinuerligt i teamform och förändringar testas i liten skala. Teamen har därmed omsatt en generell modell för hur förbättringar kan genomföras i verksamheten.

Seminarium/länsträffar

Seminarium om multifunktionella hälsofrämjande utemiljöer i förskolan

Organisation

Sektion folkhälsa och Jönköping University är huvudansvariga för genomförandet av förbättringsarbetet. Sektion Folkhälsa ansvarar, planerar och genomför lärandeseminarierna. Jönköping University ansvarar, planerar och genomför forskningen. (En referensgrupp är en framgångsfaktor och ska tillsättas. I referensgruppen är det tänkt att ingå representanter från förskola, Jönköping University, Sektion Folkhälsa, Qulturum, Primärkommunal utveckling, Länsstyrelsen, kommunala förvaltningar såsom miljö- och hälsoskydd, tekniska och stadsbyggnad.)

Forskningsbaserat förbättringsarbete

Jönköpings University vill studera designen och implementeringen av Region Jönköpings län förbättringsarbete för att undersöka vilken betydelse förskolors arbete med multifunktionella utomhusmiljöer har för att främja ekosystemtjänster och därmed hälsa och välbefinnande både på kort och lång sikt. En studie av samverkansprocesser för stärkta ekosystemtjänster i staden. Genom flera delstudier kommer forskargruppen följa både resultaten och den sociala procesen.

Populärvetenskaplig sammanfattning (nytt fönster)

Deltagande förskolor

Förskola Kontaktperson
Öxnehaga förskola, Huskvarna Johan Sandberg,
Anna Dalins förskola, Huskvarna Nigar Syed
Förskolan HallonEtt, Jönköping Carina Hellberg
Äventyrets förskola, Habo Katrin Larsson
Grimstorps förskola, Grimstorp Ingrid Söderström,
Malmbäcks Östra förskola, Malmbäck Ulrika Qvarnström
Blåsippans förskola, Eksjö Jenny Svensson
Baronens förskola, Eksjö Susanne Lindström,
Ängaryds förskola, Tranås Jenny Knutsson

Kontakt

Kontakt - Multifunktionella hälsofrämjande utemiljöer i förskolan

Spridningsseminarie 10 oktober 2018

Material

Filmer

Presentation workshop pilotförskolor

Datum: 10 oktober
Tid: Kl. 08:45-15:30
Plats: Träcentrum Nässjö

Mer information och anmälan (nytt fönster)

Mer information

Material från lärandeseminarium

Onsdag 8 mars 2017

Onsdag 3 maj 2017

Onsdag 30 augusti 2017

Onsdag 11 oktober 2017

Tips från Sara Emilionie

Processbeskrivning med tidsplan

Processbeskrivning: Multifunktionella förskolegårdar (nytt fönster)

Teamrapporter

Forskning

Uppdaterad: 2018-11-09
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion